Home

Bos en Natuur gemeente Ede

Sinds 1893 is de gemeente Ede een bos beherende organisatie welke een voortrekkersrol binnen Zuid-West Veluwe vervult. Het bos is er voor de Edenaren, en ondersteund het groene imago van de stad Ede. Om de functies (natuur, recreatie, educatie, cultuurhistorie en houtproductie) van het bos voor nu en in de toekomst optimaal te vervullen, is geïntegreerd bosbeheer noodzakelijk. Naast een structurele en doelmatige uitvoering van de werkzaamheden  gaan wij de natuurwaarden middels innovatieve werkmethoden aantoonbaar versterken.  Om de educatieve functie van het bos te optimaliseren betrekken wij de leerlingen afkomstig van de scholen binnen de gemeente Ede met de innovatieve werkmethoden. Wij nemen onze verantwoordelijkheid op het Mission statement om middels een duurzame wijze het bos te onderhouden zodat het bos zijn functies optimaal kan vervullen. De mate van het succes van geïntegreerd bosbeheer hangt af van de prestatie van de functie(s) van het bos.